Per 1 augustus 2022 is Neeltje Zoet toegetreden als toezichthouder.

Neeltje Zoet heeft haar arbeidzame leven gewerkt in de gezondheidszorg.

Ze is opgeleid als verpleegkundige en werkzaam geweest in het algemeen ziekenhuis en als praktijkopleider in een verpleeghuis. Zij heeft bijscholing verzorgd aan ziekenverzorgenden en gewerkt aan zorgvernieuwing, zoals de ontwikkeling van het persoonsgericht, methodisch werken. Als Hoofd Zorg in het verpleeghuis heeft zij zorgvernieuwing ingevoerd.

Neeltje heeft zorgvernieuwing vanuit kennis en door samenwerking met het werkveld vormgegeven, uitgaande van de behoefte van ouderen. Zo kon men in de eigen woonomgeving de benodigde en gewenste zorg ontvangen.

Het laatste project was het ontwikkelen van een High Care Hospice met plaats voor 8 tot 10 personen. Hierbij was een nauwe samenwerking van gespecialiseerde verpleegkundigen en specifiek opgeleide vrijwilligers essentieel. De patiënt en zijn naasten wordt daardoor het optimale geboden om de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te maken.     

Zij heeft hieraan nog vijf jaar leidinggegeven voordat zij met pensioen is gegaan.