Governance code zorg

Net als andere kleine zorgorganisaties waar minder dan vijftig medewerkers in dienstverband werkzaam zijn of als zzp-er zorg verlenen, hanteren we de principes en praktische bepalingen van de Governance code Zorg zoveel mogelijk bij de inrichting van onze governance. We hoeven deze code niet integraal toe te passen gezien onze omvang maar mogen volstaan met toepassing van principe 1 en, voor zover relevant, principe 2 alsmede de waarborgen en randvoorwaarden voor goede zorg van de overige principes van deze code:

Principe 1

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliƫnten.

De werkwijze van We Share Care, vastgelegd in diverse protocollen en handboek, waarborgt een goede zorg. De maatschappelijke doelstelling is statutair geborgd waarbij wij toelating ambiƫren tot het register van code sociale ondernemingen.

Principe 2

De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. 

De waarden en normen van We Share Care zijn verankerd in onze visie en vertalen wij dagelijks naar ons handelen. Een open aanspreekcultuur wordt in de praktijk ervaren door regelmatige, informele gesprekken tussen bestuurder, teamleden en deelnemers. We Share Care is een platte organisatie. De  bestuurder en toezichthouder zijn regelmatig aanwezig, kennen veel deelnemers en zijn ook aanspreekbaar. Daarnaast hebben wij een onafhankelijke klachtenregeling en erkende geschillencommissie waarnaar op de website wordt verwezen. In de vrijwilligerscontracten en op de website zijn de gedragsregels en gedragscode van de NOV opgenomen.