Missie, visie en strategie

Missie

Wij  creëren nieuwe mogelijkheden voor de zorg voor - en verbetering van het welzijn van -  kwetsbare mensen . Door samenwerking met hun omgeving bieden we contact-, herstel- en groeimogelijkheden voor de mensen die dat nodig hebben. Tegelijkertijd realiseren we nieuwe opties voor het vormgeven van zorg.

Visie

We Share Care werkt actief aan een inclusieve en zorgzame wereld. Voor iedereen de kans om te ontwikkelen en om bij te dragen. Samen kunnen we het beter. Sociale en duurzame zorg is de nieuwe norm.

Strategie

Wij realiseren onze missie door:
  m iddels onze initiatieven zoveel mogelijk kwetsbare mensen het steuntje in de rug te geven dat zij nodig hebben; 
  te zorgen voor verbetering van welzijn, stabiliteit en positieve ervaringen en dit samen te doen met de mensen uit de naaste omgeving en de eigen gemeenschap;
  het verduurzamen van gezondheidszorg door waar noodzakelijk zorgprofessionals in te zetten en tegelijkertijd volop te vertrouwen op de warmte, betrokkenheid en energie van anderen.

Onze impact

Maar hoever zijn we nou precies met onze missie en hoeveel impact maken wij eigenlijk? Dat proberen wij zo goed mogelijk duidelijk te maken en te meten. Dan kun je precies zien hoeveel impact We Share Care maakt. De belangrijkste impactresultaten van het jaar 2023 zie je hier:

124

deelnemers
Langeveldshof

80

dorps- en streek-
genoten die vrijwillig meewerken

9142

dagdelen* dat een deelnemer uit het dorp of de streek bij Langeveldshof was (en een klein feestje had)

10500

aantal uren dat een dorps- of streek-genoot zich inzette

* een dagdeel is een ochtend of middag van 4 uur

Statuten & oprichtings documenten

In 2022 hebben we onze statuten aangepast om onze sociale en duurzame missie beter te borgen en om de Raad van Commissarissen die toezicht houdt en haar functie te benoemen. Onze statuten kun je hier vinden:

Nieuwe wijzigingen in onze statuten zullen we ten alle tijden voorleggen aan onze Raad van Commissarissen, die hier met een meerderheid mee in dient te stemmen voordat de wijziging kan worden doorgevoerd. We zullen wijzigingen ook met onze belangrijkse stakeholders bespreken. 

Jaarverslagen & cijfers

Binnen We Share Care zijn we samen op reis naar samen zorgen. Samen leren en verbeteren staat hierbij centraal. We vinden het belangrijk dat we beschrijven wat we verstaan onder samen zorgen en hoe wij ons hierin verder ontwikkelen. Dit willen we komende jaren gaan samenvatten in ons jaarverslag. Vanaf 2022 is ons jaarverslag te vinden op jaarverantwoording zorg en binnenkort kunt u hier ons Impact Jaarverslag lezen.

Klik op het icon hieronder om het betrefffende  jaarverslag te openen.

jaarrekening 2020

jaarrekening 2021

jaarrekening 2022

Organogram

We Share Care heeft met Langeveldshof een vernieuwend concept ontwikkeld voor begeleiding. Bij de zorgverlening wordt gestreefd naar betere oplossingen voor onze deelnemers, duurzaam en effectief. Doordat er wordt gewerkt met zelfstandige teams kan er beter worden aangesloten bij de specifieke wensen en behoeften die spelen. In de teams werken (coördinerend) begeleiders samen met vrijwillige teamgenoten waarbij oplossend vermogen en professionaliteit ten volle worden benut. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden. De teams worden ondersteund door een klein kantoor dat is gehuisvest in Sassenheim.

Het bestuursmodel is hierboven te zien. Commissaris(sen) oefenen onbezoldigd, zonder betaling, hun functie uit.

Bestuur

Susan Langeveld

Bestuurder

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Groen en circulair

Als onderdeel van onze missie proberen wij zo circulair en groen mogelijk te zijn. Dit doen wij door zoveel mogelijk uit te gaan van hergebruik en gebruik te maken van producten die geen of beperkte impact hebben op het milieu. Een voorbeeld hiervan is dat wij ons drukwerk laten maken op papier dat is gemaakt van landbouwafval en wat ongebleekt is. Maar we kijken ook naar ook de auto's die wij inzetten bij het vervoer van deelnemers. Hierbij streven wij ernaar dat ten minste 50% van de gebruikte auto's hybrid of volledig electrisch is. Hierdoor voorkomen wij CO2 uitstoot.

voorkomen CO2 uitstoot (kg)
(Januari t/m Oktober 2023)

1963

Onze stakeholders 

In de onderstaande grahic geven we een overzicht van alle stakeholders die wij beïnvloeden of waardoor wij beïnvloed worden. We hebben drie soorten stakeholders onderscheiden:

- Primaire stakeholders (stakeholders binnen de organisatie);        
- Secundaire stakeholders (directe stakeholders buiten de organisatie);        
- Beïnvloeders (indirecte stakeholders buiten de organisatie).

Al deze stakeholders samen vormen het ecosysteem waarin We Share Care opereert. 

Met wat wij doen dragen wij bij aan vier van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Onze bijdragen aan deze doelen laten we meten door MAEX met de Social Handprint. Onze MAEX Social Handprint is hier te vinden.

Wij zetten ons in voor mensen die het moeilijk hebben en staan geen ongelijkheid toe. Iedereen is welkom.

Wij zetten ons in voor een goede gezondheid en welzijn voor iedereen en alle leeftijden.

Samen gaat het beter, en daarom hebben wij diverse samenwerkingen met organisaties die maatschappelijk doelen en/of duurzame doelstellingen nastreven. Wij werken samen met Raamwerk, Marente, DSV-leven, HOZO, Buurtzorg en andere grote of kleinere organisaties binnen en buiten zorg en welzijn.

Duurzaam ondernemen zit vanuit onze missie in onze genen 'ingebakken.'  

In de bovenstaande inforgraphic zie je de verwachte bijdrage van We Share Care in 2023 aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.